ÚČETNÍ A DAŇOVÁ KANCELÁŘ

ATHENA

Ing. Vladislava Fencíková

daňový a účetní poradce

d. p. č. 00002776

provádí tyto služby :

Péče o Vaše účetnictví

 Vedení jednoduchého a podvojného účetnictví na Vašem software ve Vaší firmě

 Vedení jednoduchého a podvojného účetnictví na našem software

 Kontrola jednoduchého a podvojného účetnictví včetně vyhotovení dokladové kontroly jako příprava pro auditora

 Rekonstrukce jednoduchého a podvojného účetnictví

 Pomoc při vedení jednoduchého a podvojného účetnictví v případě krizové situace

 Poradenská služba pro účtování nestandartníh účetních operací

 Obstarání administrativních služeb spojených s podnikáním ( např. personalistika, mzdy apod.)  

Péče o Vaše daně

 

 Vyhotovení daňových přiznání k dani z příjmu právnických i fyzických osob 

Vyhotovení daňových přiznání k ostatním daním dle daňové soustavy ČR

 Zastupování při daňovém řízení před finančními úřady

 Odklad placení daní z příjmu do 30.6

 Optimalizace zálohové povinnosti

 Poradenská činnost

 Zajištění registrace u finančního úřadu, zdravotní pojišťovny a OSSZ  

 

 

 

Péče o Váš účetní software

  Prodej software pro podvojné účetnictví systém RPO firmy Černý- Počítačové služby, Žďár nad Sázavou

  Prodej  software pro jednoduché účetnictví Tichý – spol

  Návrh řešení informačního systému ve Vaší firmě s ohledem na budoucí rozvoj Vašeho podnikání

  Zaškolení obsluhy

  Spolupráce při přechodu na nový software

  Kontrola práce se softwarem , dozor nad správností pořízení dat  

  Poradenská služba po telefonu

 

 

 

Další služby :

   

  Vyhotovení podkladů pro žádost o úvěr

 

  Vyhotovení podkladů pro žádost o dotaci na zřízení pracovního místa od úřadu práce

  Zajištění školení bezpečnosti práce a školení řidičů z povolání

  Zajištění vyhotovení podkladů pro stanovení  poplatku za znečištění ovzduší

  Zálohování dat na CD - ROM

 

 

 

 

 

 

  Kancelář :                                                                                          Kontakt :

    ATHENA - Ing. Vladislava Fencíková                                           tel. kanc. : 569 426 240

    Brigádnická   2123                                                                         mobil : 602 293 693

    580 01 Havlíčkův Brod                                                                  e-mail : fencikova @ hbnet.cz

Design by:

 

webmaster: